Bobkowski 2010

Pic 1

 

 

Piękno może być tak samo trudne do zniesienia jak ból. Można je znosić tylko do pewnej granicy, przeżywać do pewnej głębokości.
I potem mdleje się wewnętrznie

 

- zanotował Andrzej Bobkowski w swoim dzienniku z 2 lipca 1940 r. podczas ucieczki z Paryża na południe Francji. Książkę pt. „Szkice piórkiem” wydał w 1957 roku Instytut Literacki w Paryżu.

version français

Patroni honorowi wyprawy: Ambasador RP w Paryżu,
Ambasador Republiki Francuskiej w Warszawie oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Aktualności

Zobacz relację z trasy śladami Andrzeja Bobkowskiego.

O wyprawie

Rowerowa wyprawa naukowa szlakiem Andrzeja Bobkowskiego i jego „Szkiców piórkiem” 70 LAT PÓŹNIEJ. Wyprawa odbyła się w dniach 19 czerwca - 5 lipca 2010.

W 2010 r. mija dokładnie 70 lat od wyprawy Andrzeja Bobkowskiego na rowerze przez Francję.

Opuścił Paryż, tak jak tysiące Francuzów uciekających przed Niemcami w czerwcu 1940 r. Wrócił tam we wrześniu.

Cele wyprawy

Pic 2

- Przypomnienie postaci Andrzeja Bobkowskiego i jego dziennika „Szkice piórkiem” z  lat okupacji we Francji.

- Upamiętnienie 70 rocznicy wkroczenia Niemców do Paryża i dramatycznej ucieczki Francuzów ze stolicy.

- Zainteresowanie młodego pokolenia losami Polaków
w czasie II wojny światowej.

- Przypomnienie roli Instytutu Literackiego
i paryskiej „Kultury”.

- Pokazanie Europie młodych Polaków, którzy interesują się historią (nie tylko własną), są otwarci
i ciekawi świata oraz innych ludzi.

- Promocja Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury.

- Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy Andrzeja Bobkowskiego, otwartego na świat Polaka-Europejczyka, który w sposób refleksyjny poznaje inne kultury, dyskutuje z nimi i nie poddaje się stereotypom.

- Kosmopolak, który nie zapominając, kim jest i skąd pochodzi, dzięki zetknięciu z inną kulturą staje się bogatszym i ciekawszym człowiekiem.

- Nawiązanie polsko-francuskich kontaktów (studenci Sorbony, uniwersytetu w Grenoble i Tuluzie)

- Pokazanie, że w dzisiejszym konsumpcyjnym świecie jest czas i miejsce na zachwyt i pasję.

Pilotaż

Wyprawa szlakiem „Szkiców piórkiem” to pilotażowa impreza z cyklu przedsięwzięć dedykowanych Andrzejowi Bobkowskiemu zaplanowanych na lata 2010-2014, których kulminacją będzie październik 2013 – stulecie urodzin pisarza.

Książka i Szlak Bobkowskiego

Głównymi efektami wyprawy będą:

- przygotowanie publikacji książkowej – zbioru esejów i relacji „Szkice piórkiem po 70 latach”

oraz

- wytyczenie i opracowanie szlaku rowerowego śladami Andrzeja Bobkowskiego połączone  z prezentacją fotografii, opisów miejsc uczestników wyprawy etc.

Organizatorzy

Pic 6
•Uniwersytet Łódzki (Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku)

Uczestnicy

Pic 7

Studenci,

wykładowcy,

dziennikarze.

 

Skład personalny

 

Relacja z wyprawy publikowana na bieżąco na blogu.